สาระน่ารู้
บทความและเกร็ดความรู้
 
 
 
     
 
ความหมายเกี่ยวกับไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป
หมายความว่า ไม้ที่ได้แปรรูปแล้ว แต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่น หรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้ว

โรงงานแปรรูปไม้
หมายความว่า โรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำการแปรรูปไม้ รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆด้วย

โรงค้าไม้แปรรูป
หมายความว่า สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นั้นๆด้วย

 

 

บทความทั้งหมด
ไม้แปรรูป โดย นายพงศ์ โสโน
ความหมายเกี่ยวกับไม้แปรรูป
 

     
  © copyright 2008 Leang Sap Somboon Phanich Co., Ltd. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com