ประวัติบริษัท
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
 
 


ก่อนหน้าที่จะเริ่มนำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศนั้น คุณสมบูรณ์ เขียวประภัสสร ได้เริ่มทำไม้แปรรูปภายในประเทศก่อนโดยเริ่มก่อตั้ง หจก.ทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์ ในปี ค.ศ.1988 ทำธุรกิจซื้อ-ขายไม้แปรรูปในประเทศไทย

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1994 ได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด ขึ้นมาเพื่อเริ่มกิจการนำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยนำไม้เข้ามาจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรก จากนั้นได้เริ่มนำเข้าไม้จากประเทศอืนๆ เช่น ลาว , ปาปัวนิวกีนีคุณสมบูรณ์ เขียวประภัสสร
ประธานกรรมการบริษัท เล้งทรัพย์
    สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
ประธานกรรมการบริษัท เอส.เค.แอล.
    พรอพเพอริตี้ 1999 จำกัด
อุปนายกสมาคมพ่อค้าส่งไม้ออก
    และสั่งเข้า
ประธานคณะกรรมการ กก.ตร. สภต.
    ปลายบาง จ. นนทบุรี
 
     
 
ภาพถ่ายโรงงานและสำนักงาน
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด เล้งทรัพย์สมบูรณ์ พาณิชย์ 1994 จำกัด
 

     
  © copyright 2008 Leang Sap Somboon Phanich Co., Ltd. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com